Registracija poslodavaca

Registracija poslodavaca

Privatnost *
Za potrebe administriranja vaše prijave na praksu biće potrebno da imamo pristup vašim ličnim podacima (npr. ime i prezime, kontakt podaci, naziv kompanije i slično). Molimo vas da označite da li dajete saglasnost da možemo da prikupimo i obrađujemo ove informacije?